طرح شناسایی و جمع آوری " خانه های مجردی " در راستای بالا بردن امنیت اجتماعی :
* تق تق تق !
** کیه ؟
* منم منم ، مادرتون !
** دروغ نگو ، مادرمون شهرستانه ..!
* مجردن ، بگیرنشون !
:))))))))))))))))))))))