سلامی دوباره.

یه سوال از جمیع حضار داشتم.

کدومتون برای عضویت توسایتا قوانینشو میخونین ؟ 

تا حالا کی شده ؟؟؟؟؟