روش های مصون ماندن از خواب شب امتحان !!!!

 

1- استفاده از چوب کبریت !!!!

2- قهوه تلخ به مقدار لازم !!!!

3- خود زنی !!!!

4- استفاده از یخ !!!! نیشخند