خوش بحال کسایی که مامانشون هروقت میخواد بیاد تو اتاق در میزنه...

.

.

.

.

هر کی اینطوریه کوفتش بشه!عصبانی