جون من برید اهنگ تتلو (خونه خوبه) رو دانلود کنید .بگوشید و بعدش احساستونو در قالب نظر بهم بگید...

.

.

خوب

.

.

الان حالتون:

1.نیشخند

2.لبخند

3.منتظر

4.عصبانی

5.سبز