تاحالااون تبلیغ ایرانسل رودیدیدهمونی که تودادگاهه ومیگه ایرانسل همه جاآنتن میده:|داریم؟مردم ینی همچین چیزی داریم؟نه داریم؟ایرانسل جان واسه دوربین بالایی دست تکون بده اخ که من قربون کیفیتش برم:|:|:|