دقت کردین

دقیقا همون موقع که فکر میکنین دیگه ازین بدتر نمیشه

یه اتفاقی میفته که میبینین نه واقعا میشه

اینجوری نیس؟؟؟

:))))