یه گودزیلا داریم توی خونمون که تازه 13 ماهشه اسمش علیه که هر وقت من خوابم میره یه تابه ور میداره میاره میزنه تو سرم بعد میشینه می خنده اصلا اینجا یه وضعیه نمیگه که این بابامه شما دعا کنین که خدا یه صبر زیاد با یه جمجمه آهنی بهم بده