دیروز تو خونه میگم میخوام یه وقت دندانپزشکی بگیرم برم دندونامو جرم گیری کنم بد رنگ شده ،
دختر داییم 8 سالشه برگشته میگه : نمیخواد بری پول خرج کنی ، خودم برات با فوتوشاپ درستش میکنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
به جان خودم من اندازه این بودم نمیدونستم چجوری قلم دستم بگیرم چه برسه به کارکردن با کامپیوتر !!!!!!!!! خدا آخر و عاقبت این نسلو بخیر کنه .