معنی برخی دیگر از لغات فارسی :
زنبوردار : کسي که همسر بلوند دارد
کاشمري : در آرزوي ازدواج
کاج : نمايندگي انتشارات گاج در دوبي
ژنتيک : ژني که عامل اصلي تيک زدن در انسان مي باشد
خورشت باميه : مسئوليت پختن خورشتبر عهده من است
وايمکس : درنگ چرا؟
خراب : نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر
گشتاور: يک سري همسايه نخاله که به هنگام برگزاري مهماني*هاي شبانه پليس را خبر مي کنند.
البرز: عرب ها به « پُرز » گويند
غيرتي: هر نوع نوشيدني به جز چاي
قرتي : نوعي چاي که با قر و حرکات موزون سرو ميشود
پنهاني : قلمي که جاي جوهر با عسل مينويسد
مختلف : مرگ مغزي
مورچه خوار : خواهر مورچه. فحشي که موريانه ها به هم مي دهند
جدول : کسي که نياکانش علاف باشند را گويند
کره حيواني : بيچاره ناشنواست
کته ماست : آن گربه مال ماست
يک کلاغ چهل کلاغ : نبردي ناجوانمردانهبين کلاغ*ها
وانت : اينترنت آزاد و بدون فيلتر
نيکوتين : نوجواني خوش سيرت