یه روز تلفنمون زنگید جواب دادم یارو صداشخیلی شبیه داییم بود هی میگفت از بانکم منم باور نمی کردم اخر این گودزیلامون گوشیو از من گرفت هی میگفت سلام دایی ۰۰۰۰
بعد,گوشیودادم به مامی گفتم داییه اونم گوشیوگرفت صداشو بچگونه کرد باهاش حرف بزنه مرده گفت ببخشیدخانم من از بانکم مامان منم کم نیورد گفت منم از بانکم خلاصه مرده قسم,میخورد مامان منم باور نمیکرد اخرشم که باورش شد مرده بی خیال شد گفت به موبایل همسرتون زنگ می زنم وقطع کرد:-)
یعنی خداییش دیوونه شد بنده خدا
من:-):-):-):-):-):-):-)
مرده:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
گودزیلا:-]]]]]]]]]]
مامانم:-0000000