عاااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااا  امروز رفتیم خونه عموم عید دیدنی.بعد عموم داره میگه که من مث اقلیدسم (من :|) تا صبح فک می کنم بعد فرداییش ییهو میگم یافتم ... بافتم بعد کارو را میندازم.

بعد یهو بابام میگه فقط کم مونده بری زیر درخت سیب یه سیب بخوره تو کلت.(یکی نیس بگه اون نیوتونه!!!!!!)

من :|

بابام :)

اقلیدس   :|

نیوتون x(

کل خانواده :|