.
.
.
.
بخوره به دیوار و چیزیش نشه !! :D (عبور از دیوار )

 
 
واقعاً راست میگنا زندگی مال پولداراس ! 

 
 
 
 
 
الان جنازشم قد طلا ارزش داره ! :)))

 
 
 
قیمت پراید به پرادو رسید !
شاهد جهش ژنتیکی پراید هم شدیم ! :))))

 
 
 
پراید شاسی بلند ! قیمت 100 میلیون :D 
به زودی در سبد خرید سایپا !!!