عااااااااااااااااقققققققاااااااااااااااااااا !!!!! مگه تعداد دخترا از پسرا بیشتر نیس؟؟؟؟؟؟پس چرا شماره اشتباهی فقط پسرا ور میدارن؟