اعتراف نامه:
سلام؛ يادتون مياد بهتون گفتم من آدم ساده اي هستم؟...
بايد اعتراف كنم كه دروغ گفتم...
راستش برام خيلي سخته كه حقيقتو بگم...
ولي چون اينجا همه با هم صميمي هستند؛ پس منم راستشو ميگم...
حقيقت اينه كه من اصلا ساده نيستم...
من سركه نمكيم...‏!‏‏!
خخخخخخ...دوباره سركار رفتيد؟...ببينين من چطور براي ملت اشتغال زايي ميكنم...
بعد بگيد بي كاري تو اجتماع بي داد ميكنه...‏!‏‏!‏