آغا یه سوال خیلی مهم ...

.

.

.

.

.

.

واسه روز پدر جوراب چه مارکی خریدید؟

واسم موزل شده این روزا چی بخرم؟آخ